auteur2

 

Hallo Mede-Midioten.

 

Je zult je afvragen waarom er geen Midifiles op Jan's Midipage staan !!

Dit alles heeft te maken met auteursrechten die er op muziek staat.

 

Maar Midifiles zijn toch geen MP3's ?  Klopt. 

 

MIDI is GEEN Audio en valt derhalve niet onder dezelfde wetgeving als bijv. een Audio CD of DVD.

Je mag in principe alleen Midifiles verspreiden als je ze zelf gecomponeerd en gemaakt hebt.

 


 

muzsleut

Hier een verhaal van iemand die ook Midifiles op zijn site geplaatst had.muznootOok in hobbysfeer, zonder commerciële doeleinden.
  Dit is echt gebeurd !!!

 

 

omwille de privacy van het volgende verhaal is de betrokkene "Kees Midifan" genoemd.
Dit is een artikel uit een "plaatselijke" krant.

Website met
dure muziek


Muziekliefhebber Kees Midifan zet vooral voor eigen gebruik een aantal midi-files voor zijn keyboard op z’n website. Als de Younique Music Group daar lucht van krijgt, dreigt het bedrijf de Hilversummer met een claim van 155.000 euro.

Nietsvermoedend heeft Kees Midifan de 29 midi-files ook zelf van internet gedownload en op z’n computer opgeslagen. Het lijkt hem handig om op de camping ook toegang tot de muziek te hebben en opent januari 2008 een eigen website waar hij de bestanden neerzet. Hij koppelt er een wachtwoord aan, zodat alleen hij ze zal kunnen openen. Maar een vriend krijgt het wachtwoord ook en na een paar maanden wordt zijn site gehackt en kan iedereen bij de muziekbestanden. Producent Younique Music Group uit Helmond ontdekt Kees Midifan’ website en vindt dat hij aan alle kanten hun rechten schendt. En hun daarmee ernstige schade berokkent. Ze becijferen dat er vijfhonderd files a 15 euro per stuk zijn gedownload en dus een kapitaal aan inkomsten mislopen.
Kees Midifan wordt in juli gesommeerd onmiddellijk met het aanbieden van de files te stoppen en een schadevergoeding te betalen. Hij kan een claim van 155.000 euro ontlopen door binnen drie dagen18.690 te betalen. Dat niet alleen, Younique kondigt ook aan dat ze Kees Midifan de Buma Stemra, de stichting Brein en zonodig de FIOD op z’n nek zullen sturen.
Kees Midifan haalt van de weeromstuit de hele site uit de lucht en legt uit dat de files er alleen voor eigen gebruik stonden. Hij gaat niet in op het schikkingsvoorstel en wil weten hoe Younique precies aan de claim van 500 downloads komt. Dat kan van geen kant kloppen, meent hij. Er volgt een drukke correspondentie met Youniques advocaat en het schikkingsvoorstel schiet omlaag totdat het half december nog maar 500 euro is. Om de druk op te voeren, stuurt de advocaat ook alvast een voorlopige dagvaarding. Als Kees Midifan instemt, moet hij wel een lange onthoudingsverklaring tekenen waar hij vraagtekens bij zet. Zijn rechtsbijstandverzekering laat hem in de kou staan: het voeren van verweer tegen vorderingen uit onrechtmatige daad is namelijk uitgesloten. Dat Kees Midifan volhoudt helemaal niet onrechtmatig bezig te zijn geweest, maakt niet uit. Dan wij maar.
Wij lopen op zijn verzoek het hele dossier door en houden ruggenspraak met onze advocaat Mick Veldhuijsen. Je kunt vaststellen dat het niet handig is geweest om de door hem zelf gedownloade files op een website te zetten en het risico te lopen dat derden de muziek eraf halen. Meewerken aan het uploaden van muziek mag niet, dus daar zou Younique bij een eventuele rechtszaak een belangrijk punt hebben. Sowieso, als het bedrijf een rechtszaak doorzet, zal Kees Midifan aan advocaatkosten vermoedelijk meer kwijt zijn dan het laatste schikkingsvoorstel van 500 euro. Veldhuijsen vindt het aanbod schappelijk en adviseert om de schikking maar te betalen. De tekst van de onthoudingsverklaring - dat Kees Midifan dit niet weer doet - is acceptabel en de advocaat zegt ons open te staan voor opmerkingen. We raden Kees Midifan aan om de schikking te accepteren. Dat doet hij. Een belangrijke les wijzer: zet nooit zomaar andermans muziek op je website.

 

Kortom:
U bent gewaarschuwd !!!

 


 

 

muzsleut

 Wat houdt Auteursrechten bij Midifiles in:

muznoot

 

MIDI-bestanden vallen onder het Auteursrecht, Mechanical Copyrights en de Wet op Intellectuele eigendommen !

Wat houdt het in ?
MIDI bestanden kun je wat wetgeving betreft het best vergelijken met een boek of artikel in een krant/tijdschrift. 
Dit maakt het wellicht wat makkelijker om het onderstaande te begrijpen.

Een MIDI bestand bevat een aantal muzieknoten die in een bepaalde volgorde zijn ingespeeld. Deze noten zijn digitaal in het bestand geregistreerd met een flink aantal parameters. Eén van de parameters is bijv. de "Velocity".
Deze waarde vermeldt de druk die op een toets is uitgeoefend tijdens het inspelen van een noot. 
De Velocity van een noot wordt uitgedrukt in een waarde van 0 tot 127 en als MIDI-data in het bestand opgeslagen. 
Dit geldt voor elke noot en elke track die in een MIDI-file gemaakt wordt. De parameters kunnen visueel gemaakt worden door de MIDI in bijv. een sequencerprogramma in te laden.

Omdat veel parameters afhankelijk zijn van de wijze waarop de noten zijn ingespeeld zul je begrijpen dat er een soort van vingerafdruk ontstaat die voor elke MIDI-file (ook al gaat het om dezelfde songtitel) uniek is. 
Het is zelfs voor arrangeurs onmogelijk een MIDI-file 2x exact op dezelfde wijze in te spelen (timing noten, hardheid toetsaanslag enz.)

Dus, zoals in een boek letters in een bepaalde volgorde zijn vastgelegd, worden in een MIDI-bestand MIDI-parameters eveneens in een unieke volgorde geregistreerd. 
Voordat een songtitel wordt gepubliceerd, wordt deze internationaal bij M.C.P.S. (International Mechanical Copyright Protection Society) geregistreerd, en wordt bij BUMA opgave gedaan van de originele uitvoerende artiest(en) en tekstschrijvers waarna de arrangeur van BUMA een factuur ontvangt voor het betalen van de auteursrechten voor het digitaal reproduceren (ofwel kopiëren) van de songtitel.

Nadat aan alle voorwaarden is voldaan ben je 'eigenaar' van de MIDI-data (intellectueel eigendomsrecht) en mag je LEGAAL overgaan tot het publiceren van de desbetreffende songtitel als MIDI-file. 
Als eigenaar bezit je automatisch het alleenrecht tot publicatie van de MIDI-data en mogen derden zonder schriftelijke toestemming niet tot publicatie / verspreiding overgaan. 
Professionele producenten zullen deze bestanden uiteraard tegen een vergoeding aanbieden om de verrichte arbeid te bekostigen.
Kopers van dergelijke producties worden geen eigenaar van de MIDI-data maar verkrijgen uitsluitend het gebruiksrecht. 

Dit houdt automatisch in dat zij de MIDI-data niet mogen verspreiden omdat dit recht voorbehouden is aan de eigenaar. 
Wel mag een zogenaamde veiligheidskopie worden gemaakt voor 'eigen' gebruik. Bij het overdragen van het originele bestand wordt ook het gebruiksrecht overgedragen zodat de oorspronkelijke eigenaar de veiligheidskopie dient te vernietigen. 
Zonder in het bezit te zijn van een origineel kan er immers nooit sprake zijn van een veiligheidskopie !!!

Als je een boek in de boekhandel koopt, mag je het boek lezen, dus gebruiken. Je kan nooit eigenaar worden van de tekst van het boek zelf. 
De letters in de volgorde zoals deze zijn opgeschreven blijven in het bezit van de schrijver!

LET OP! Je bent dus enkel eigenaar van de door jou ingespeelde MIDI-data en niet van de songtitel. 
Van de songtitel heeft de arrangeur voor het mogen reproduceren immers alleen het gebruiksrecht betaald! 
Dit houdt in dat andere producenten de desbetreffende songtitel ook mogen produceren als zij daarvoor de juiste wegen bewandelen en de rechten betalen. Ook al is het dezelfde songtitel.
Als de MIDI-data vergeleken wordt zal duidelijk blijken dat het een 'andere' MIDI-file is. Zo niet, dan is er sprake van een kopie 
en zal de registratiedatum uitwijzen welke van de twee als (illegale) kopie wordt aangeduid.

Er zijn vele boeken over dezelfde onderwerpen geschreven, maar inhoudelijk zullen de letters dus in een andere volgorde staan.

Het is wettelijk niet toegestaan MIDI-data te publiceren / verspreiden zonder dat je kunt aantonen eigenaar te zijn van de MIDI-data of in het bezit bent van de schriftelijke toestemming van de rechtmatige eigenaar.

Wat mag je dan wel?
Iedereen mag een MIDI-file publiceren / verspreiden als deze door hem / haar volledig zelf is ingespeeld en vóór publicatie BUMA-rechten zijn betaald voor het digitaal reproduceren van een bestaande songtitel. 


Dit laatste is niet nodig indien de oorspronkelijke songwriter meer dan 75 jaar geleden is overleden.

 

Zo, dat is een heel verhaal, maar na deze uitleg lijkt mij alles nu wel duidelijk.

 

horlijn2

 

 


 

muzsleut

Volgend artikel gevonden op HCC!Magazine van Vrijdag 14 Juli 2006

muznoot

 

PROVIDERS HOEVEN GEEN GEGEVENS AF TE STAAN AAN BREIN 

14 juli 2006 - Internetproviders hoeven geen klantgegevens af te staan aan Stichting Brein, zo heeft het gerechtshof in Amsterdam gisteren bepaald. Vorig jaar besloot een rechter ook al dat Brein geen recht heeft op de gegevens. Stichting Brein voert actie tegen aanbieders van muziekbestanden op internet. De organisatie wilde de adresgegevens van 41 internetters achterhalen omdat zij illegale muziekbestanden op internet aanboden. Om een schadevergoeding te kunnen eisen heeft de organisatie wel de gegevens van deze personen nodig: Brein beschikt alleen over een anoniem ip-adres van de verdachten en heeft voor personalisatie van de verdachten de hulp van internetproviders nodig. 
De internetproviders – het gaat in dit geval om Essent, KPN, Tiscali, Wanadoo en UPC - willen de gegevens om privacyredenen niet aan Brein afstaan. Het gerechtshof heeft de providers in het gelijk gesteld. Volgens het gerechtshof behoort een ip-adres in principe tot beschermde persoonsgegevens, en is het navragen van iemands identiteit op basis van een ip-adres een onrechtmatige inbreuk op de privacy. 

Ook meent het hof dat Brein onjuist handelde door in de zogenaamde 'shared folders' op zoek te gaan naar ip-adressen. Deze folders stellen internetters open om muziek met elkaar te delen. De rechter: "Een gebruiker van een ip-adres stelt zijn computer open voor een specifiek doel, het uitwisselen van bestanden met andere p2p-gebruikers, waarbij hij er niet op bedacht behoeft te zijn dat een organisatie zijn 'shared folder' bekijkt op mogelijke inbreuken op auteursrecht."

 


 

 

muzsleut

Volgend artikel gevonden op internet van Donderdag 16 Maart 2006

muznoot

Korte Samenvatting uit het artikel wat Charlie Aptroot en Ruud Luchtenveld van de VVD op hun site hebben staan:

'Auteurs moeten krijgen wat ze verdienen'

De VVD-Tweede-Kamerfractie, bij monde van Charlie Aptroot en Ruud Luchtenveld, heeft vragen gesteld over het gebrek aan openheid en het kostenniveau bij auteursrechtenorganisaties zoals Buma/Stemra. De liberalen zijn ontstemd dat veel geld aan de strijkstok blijft hangen.

Aptroot: ,,De auteursrechtenorganisaties hebben hoge kosten en reserves. Door beleggingen zijn grote bedragen verloren. De auteursrechtenorganisaties willen geen openheid van zaken bieden terwijl we daar herhaaldelijk op hebben aangedrongen. De salarissen van de directies en besturen houden zij geheim. Videma weigert zelfs de jaarverslagen openbaar te maken. Het is nu mooi geweest. De VVD wil dat de ministers van Economische Zaken en Justitie de organisaties dwingen hun informatie prijs te geven.’’ 

Op dit moment zijn de auteursrechten versplinterd over meerdere instanties zoals Buma/Stemra, Sena, Stichting reprorecht, Stichting thuiskopie, Stichting leenrecht en Stichting Videma. Bedrijven krijgen heffingen opgelegd naar het aantal vierkante meters of medewerkers die mogelijk van de radio of televisie genieten. 

Een voorbeeld: een winkel van vijftig vierkante meter betaalt tegen de tweehonderd euro jaarlijks aan Buma/Stemra. Zelfs over televisieprogramma’s die volgens de wet gratis zijn zoals het WK voetbal, wil Stichting Videma heffingen opleggen. ,,Dit is toch flauwekul’’, stelt Aptroot. ,,Ik zou echt willen weten waar die heffingen op zijn gebaseerd.’’

Dat er dus veel geld naar de auteursrechtenorganisaties vloeit, is volgens de VVD een feit. Het gebrek aan de wil tot openheid stemt Aptroot wantrouwig. 

,,Buma/Stemra heeft een kantoorpand waar ze jaarlijks 1,7 miljoen euro huur voor betalen. Dat is toch veel te veel? 
Op beleggingen hebben zij 47 miljoen euro verloren. 
Naar mijn mening ontvangen de auteurs veel te weinig en betalen ondernemers veel te veel.’’

 

 


 

muzsleut

Volgend artikel gevonden op www.nu.nl van Maandag 30 augustus 2004

PvdA heeft twijfels over werkwijze Stichting BreinmuznootAMSTERDAM - PvdA-kamerlid Martijn van Dam heeft twijfels over de werkwijze van Stichting Brein. Van Dam vermoedt dat de internetpolitie niet altijd voldoen aan de wettelijke eisen, zo meldt Breekpunt. Van Dam gaat daarom vragen stellen aan de minister van Justitie, Donner. 

"De Stichting Brein heeft aangekondigd dat ze personen die bestanden uitwisselen via internet (bijv. via Kazaa) vorderingen wil gaan sturen. Ik wil van Minister Donner meer duidelijkheid over wat Brein op dit punt wel en niet mag. Ook wil ik weten of Donner vindt dat Brein hiermee het fundamentele recht om vrijuit informatie uit te wisselen schendt," zo is te lezen op de website van Van Dam.

"Er bestaan veel misverstanden over downloaden van muziek en film via internet. Voor alle duidelijkheid: gratis downloaden van muziek via Kazaa of andere programma's is 100 procent legaal. Wat echter niet mag is het delen ("sharen") van muziek- en filmbestanden via zo'n programma. Door het delen van bestanden kunnen anderen bij jou downloaden."

IP-adres

"Brein moet in de eerste plaats gegevens van mensen gaan verzamelen. Bijvoorbeeld het IP-adres, maar ook de bestanden die mensen aanbieden. Dat zou een forse inbreuk op de privacy kunnen betekenen, aangezien die bestanden zich op de harde schijf van mogelijke inbreukmakers bevinden.

"Daar komt bij dat het vervalsen van een IP-adres een fluitje van een cent is, waardoor allerminst vaststaat dat het door Brein geregistreerde IP-adres daadwerkelijk is gebruikt door de abonnee die het adres normaliter gebruikt."

De vragen aan de minister van Justitie:

 1. Bent u ervan op de hoogte dat de Stichting Brein ('Brein') waarschuwingsberichten stuurt naar gebruikers van online uitwisseldiensten en ook van plan is om vorderingen naar deze gebruikers te gaan sturen?

 2. Is het u bekend dat Brein hiertoe met speciale software IP-adressen van gebruikers van uitwisseldiensten verzamelt?

 3. Was het onderzoek van het College Bescherming Persoonsgegevens ('CBP') (16 april 2004, z2003-1660) ook van toepassing op de hier bedoelde gegevensverwerking? Zo ja, deelt u de opvatting van het CBP dat de gegevensverwerking door Brein rechtmatig is en past binnen de Wet Bescherming Persoonsgegevens ('WBP')?

 4. Bent u van mening dat het belang van Brein in dit geval prevaleert boven het belang dan wel de fundamentele rechten en vrijheden van individuen om vrijuit informatie uit te wisselen onder bescherming van de persoonlijke levenssfeer, zoals bedoeld in artikel 8f WBP? Kunt u uw antwoord toelichten?

 5. Welke gegevens verzamelt Brein nog meer, behalve IP-adressen?

 6. Kunt u garanderen dat bij de verzameling van gegevens door Brein geen andere bijzondere gegevens, zoals bedoeld in artikel 16 WBP worden verzameld dan wel zijn af te leiden uit de verzamelde gegevens? Zo nee, bent u bereid maatregelen te nemen, opdat gegarandeerd kan worden dat geen andere bijzondere gegevens worden verzameld, dan wel zijn af te leiden uit de verzamelde gegevens?

 7. Is het u bekend dat Brein voor het verzenden van vorderingen afhankelijk is van het verstrekken van naw-gegevens door internet service providers?

 8. Is het internet service providers toegestaan om zonder toestemming van de abonnee diens naw-gegevens te verstrekken aan derden, in het bijzonder aan Brein?

 9. Kan de rechter een internet service provider dwingen naw-gegevens van een abonnee af te staan aan Brein? Zo ja, op basis van welke wet / welk wetsartikel? Bent u van mening dat in een dergelijk geval onomstotelijk vast moet staan dat de betreffende abonnee zich schuldig heeft gemaakt aan een onrechtmatige openbaarmaking in de zin van de Auteurswet?

 10. Bent u bekend met de mogelijkheid om een IP-adres te verhullen dan wel te vervalsen? Kunt u met het oog daarop aangeven of het mogelijk is om met zekerheid vast te stellen dat een geregistreerd IP-adres daadwerkelijk gebruikt is door de abonnee die normaliter gebruik maakt van het bewuste IP-adres?

 11. Bent u ervan op de hoogte dat het College Bescherming Persoonsgegevens de uitspraak heeft gedaan dat Brein geen persoonsgegevens aan zusterorganisaties in de Verenigde Staten mag doorgeven? Op welke wijze gaat u controleren of Brein de uitspraak van het CBP zal opvolgen?

 

 


muzsleut
muznoot

Volgend artikel gevonden op HCC!Magazine van Woensdag 13 april 2005

Brein klaagt 32 uploaders aan.

Stichting Brein onderneemt juridische stappen tegen 32 internetters die illegaal op grote schaal muziek hebben gedeeld via internet. De internetters gingen niet in op het schikkingsvoorstel dat Brein onlangs verstuurde. Het is echter de vraag of de stichting de identiteit van de betrokkenen weet te achterhalen.

In maart stuurde Brein vijftig vorderingen naar providers met de opdracht deze naar klanten te sturen die auteursrechtelijk materiaal op internet aanbieden. Brein kan dit niet zelf omdat de stichting alleen over ip-adressen beschikt. Zeven uploaders hebben een schikkingsvoorstel aanvaard en moeten gemiddeld 2100 euro ophoesten, laat Brein weten. De overigen weigerden hun identiteit prijs te geven en de onthoudingsverklaring te tekenen. 

Brein wil nu van 32 muziekdelers de naam- en adresgegevens opvragen bij de providers Planet Internet, Het Net, @Home, Wanadoo en Tiscali. Wanadoo heeft al laten weten deze niet te verstrekken. Eerder liet XS4All weten helemaal niet met Brein mee te werken en ook de vorderingen niet door te sturen. Dat leidde dinsdag tot een felle reactie van de voorzitter van Buma/Stemra: "Het is een schande". 

Aangezien Brein een particuliere organisatie is, die opkomt voor de belangen van de entertainmentindustrie, zijn providers niet verplicht de gegevens te verstrekken, laat de oud-advocaat van Kazaa Christiaan Alberdingk Thijm weten. Volgens hem zijn internetaanbieders ook niet verantwoordelijk voor onrechtmatig gedrag van klanten. De enige weg voor Brein om de gegevens te verkrijgen, is de lange weg van het strafproces, verklaart de advocaat. 

De actie van Brein is onderdeel van een internationaal offensief. In Europa en Azië klagen elf lokale auteursrechtenorganisaties meer dan duizend uploaders aan. 

 

end faq

{accordionfaq faqid=accordion3 faqclass="lightnessfaq defaulticon headerborder headerbackground round5" active=item0}

Als er iets op deze pagina staat wat niet klopt of heb je een interessante aanvulling of andere belangrijke Midifile-auteursrechtentips ...
(mooi scrabblewoord)

 

 

 

Denk erom: Wees gewaarschuwd als je Midifiles op je site zet.

Dus samen genieten van Midifiles zonder commerciële bedoelingen via internet MAG NIET !!!


(Tenzij het dus je eigen gecomponeerde/gemaakte Midifiles zijn)

 

verdrietig1


Vaak krijg ik het verzoek alsnog een Midifile te mailen.
Hoe graag ik het ook wil. HET MAG NIET.
Het is zelfs al voorgekomen dat ik gecontroleerd ben of ik mij ook aan de afspraken houd.

Dus doe ik maar mijn best om iedereen zo goed mogelijk van tips te voorzien.

 

zoek


 

!!! Free the Midi !!!

Klik hier als je de Midivrijheid wilt steunen

logo eff

support1


Voor de geïnteresseerden onder ons hier een paar links over auteursrechten:

 

 

Wil je precies weten wie er controleert op de sites of er Midifiles verspreid worden, kijk bij:

Buma Stemra        of        Stichting Brein